Gulhar – Hindi Drama Film – Duration 2h 23m

Gulhar – Hindi Drama Film – Duration 2h 23m
Directed by: Ramesh Sahebrav Chaudhari
Produce by: Shantaram Medge Shivaji Bhintade Anup Shinde Abid Sayyed
Writer: Sanjay Navgire
Staring: Vinayak Potdarm Ravi Kale , Bhargavi Chirmule , Suresh Vishwakarma , Madhav Abhyankar , Kishor Chaughule , Rukmini Sutar , Shivani Baokar , Manjiri Yashwant

Best comment will get a FREE movie ticket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*